Aanmelden

Mocht je lid willen worden van onze vereniging, dan kan je gebruik maken van onderstaand formulier.

Je bent van harte welkom bij onze mooie club!


Aan-en-afmeldformulier nieuwe leden

of vul het formulier hieronder online in:

Aanmeldingsformulier

Achternaam

Voorletters

Roepnaam

Geslacht
MV

Adres

Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

Geboorteplaats

Nationaliteit

Paspoort/identiteitsbewijsnummer

Email

Vast telefoonnummer

Mobiel telefoonnummer

Machtiging ten name van

IBAN nummer / Rekeningnummer

Bankinstelling

Ik heb de voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord
akkoord

Verificatiecode ter voorkoming van spam
captcha

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging aan de penningmeester van R.K.S.V.’t Peeske om van
bovengenoemd rekeningnummer de jaarlijkse bijdrage in twee termijnen af te schrijven. Ieder lid, die zich
in het lopende seizoen afmeldt, is de volledige contributie verschuldigd van dit seizoen. De bijdrage wordt jaarlijks
in de algemene ledenvergadering vastgesteld. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 7,50.
Vanaf D-pupillen ( 11 jaar) is een pasfoto nodig voor de spelerspas.

Bijdrage
Per halfjaar
Per jaar

Senioren
€ 80,--
€ 160,--

Junioren
€ 60,--
€ 120,--

Pupillen
€ 47,50
€ 95,--

Mini’s
€ 22,50
€ 45,--

Alleen trainende senioren
€ 17,50
€ 35,--

Alleen trainende pupillen
€ 12,50
€ 25,--