Aanmelden

Mocht je lid willen worden van onze vereniging dan wel jezelf in willen schrijven als vrijwilliger, dan kan je gebruik maken van onderstaand formulier.

Je bent van harte welkom bij onze mooie club!


Aan-en-afmeldformulier nieuwe leden

of vul het formulier hieronder online in:

Aanmeldingsformulier

Achternaam

Voorletters

Roepnaam

Geslacht
MV

Adres

Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

Geboorteplaats

Nationaliteit

Paspoort/identiteitsbewijsnummer

Email

Vast telefoonnummer

Mobiel telefoonnummer

Machtiging ten name van

IBAN nummer / Rekeningnummer

Bankinstelling

Ik schrijf mij in als vrijwilliger voor (kantine, sportparkbeheer, kledingcommissie, sponsorcommissie, activiteitencommissie, secretariaat, anders

Ik heb de voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord
akkoord

Verificatiecode ter voorkoming van spam
captcha

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging aan de penningmeester van R.K.S.V. ’t Peeske om van bovengenoemd rekeningnummer de jaarlijkse bijdrage in twee termijnen VOORAF af te schrijven. (1ste termijn: september, 2de termijn: januari). De contributie is inclusief een bijdrage aan kleding en materialen van € 10,=. De bijdrage wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering vastgesteld. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 7,50. Vanaf JO11/MO11 ( 11 jaar) is een pasfoto nodig voor de spelerspas.

Het inschrijfgeld en de bijdrage aan kleding en materialen is niet van toepassing indien je jezelf inschrijft als vrijwilliger. Als vrijwilliger heb je recht op de Clubkaart en ben je tevens ook lid van de vereniging. Als lid van de vereniging heb je ook stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Ieder lid, die zich in het lopende seizoen afmeld, is de volledige contributie verschuldigd van het betreffende seizoen. (Tussentijdse) opzegging/overschrijvingen worden niet toegekend. De opzegging/overschrijving moet uiterlijk voor 31 mei in het betreffende jaar ontvangen zijn via de website ‘www.vvpeeske.nl/afmelden’. Mondelinge opzeggingen zijn niet rechtsgeldig. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk (ingevoerd 1 augustus 2020). Dit betekent dat u te allen tijde een jaarlijkse contributie betaalt. Slechts kan worden afgeweken van deze richtlijn indien een speler langdurig geblesseerd is en in overleg met de Penningmeester een andere afspraak maakt.

Opzegging/overschrijving leidt tot onbalans in de elftallen waardoor elftallen geconfronteerd worden met problemen.

Bijdrage
Per halfjaar
Per jaar

Vrijwilliger
x
€ 15,00

Senioren
€ 92,50
€ 185,00

45+ leden
€ 40,00
€ 80,00
Junioren
€ 67,50
€ 135,00

Pupillen
€ 55,00
€ 110,00

Mini’s
€ 30,00
€ 60,00

Alleen trainende senioren
€ 40,00
€ 80,00

Alleen trainende pupillen
€ 12,50
€ 25,00