15-6-2020

LED-verlichting en Draintalent op 3 velden een feit

De schop is in de grond. De komende maanden zal Sportpark de Kolkstede zowel onder de grond als boven de grond een innovatief en duurzaam karakter gaan krijgen. Inmiddels zijn de werkzaamheden begonnen en kunnen we na de zomer gaan genieten van beter en duurzaam licht in de avonden en zal het gras nog mooier en kwalitatief beter worden ten opzichte van voorgaande jaren.

In de persconferentie van Maart 2020 werd medegedeeld dat R.K.S.V. ’t Peeske een substantieel subsidiebedrag gaat ontvangen van de Gemeente Montferland. Een mooi bedrag om ledverlichting. op 2 velden aan te leggen en op de oefenhoek (inclusief nieuwe masten en een innovatief Perfect Play systeem waarin op afstand de verlichting kan worden gedimd en uitgezet) en de Draintalent aan te schaffen voor nog eens extra 2 velden (totaal dus 3 velden). Met de grasmeesters zijn de gesprekken gevoerd en is de opdracht gegund aan de Grasmeesters en natuurlijk Altop voor wat betreft de Draintalent en met drie partijen is onderhandeld over ledverlichting. Uiteindelijk heeft OVI uit Enschede de opdracht gekregen voor de aanleg van de ledverlichting.