31-3-2021

De samenhang tussen Sportpark de Kolkstede en het toekomstige Dorpshuis

Samen sterk  is altijd altijd al het motto geweest van Beek en Loerbeek in zowel slechte als goede tijden. En dat zal altijd zo blijven als we met elkaar, zonder individuele belangen voorop te zetten, blijven nadenken over onze gezamenlijke toekomst. Het is dan ook geen toeval dat het bestuur van voetbalvereniging R.K.S.V. ’t Peeske en de stuurgroep van het Dorpshuis eens de koppen bij elkaar staken om het gezamenlijke belang te bespreken . Het betreft immers de toekomst van onze kinderen en het karakter van Beek/Loerbeek.

Sport en spel voor jong en oud met als ontmoetingsplek Sportpark De kolkstede lijkt een hele logische vervolgstap in de toekomst van ons dorp. Het Dorpshuis daarentegen is  meer een sociaal- en cultuur gedreven plek van samenkomst voor jong en oud.  Een mooi totaalplaatje voor Beek en Loerbeek. In de bijeenkomst zijn de ideeën en toekomstvisies gedeeld met elkaar en is uitgesproken elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Zowel het bestuur van R.K.S.V. ’t Peeske en de stuurgroep van het dorpshuis zijn enthousiast over de toekomst en vinden samenwerking belangrijk om de leefbaarheid in Beek/Loerbeek te behouden. Samen sterk.

 

 

30-12-2020

Een speciaal dankwoord aan het oude bestuur

Niets is vanzelfsprekend. Het feit dat wij (lees nieuwe bestuur) de club door de Corona heen kunnen loodsen heeft te maken met een goed beleid in voorgaande jaren en de gemeente die ons helpt. Hiervoor willen wij het oude bestuur hartelijk bedanken. ‘Zij hebben ervoor gezorgd dat R.K.S.V. ’t Peeske rooskleurig de toekomst tegemoet kan zien. Rene Roes (ex voorzitter) heeft met zijn toenmalige bestuur een goede koers gevaren. Niet alleen werd ervoor gezorgd dat het Sportpark er altijd top bij ligt en het voelt of je thuis komt, maar ook de financiële middelen zijn toereikend om de komende periode goed door te komen’, aldus Pascal Verberkt, voorzitter R.K.S.V. ’t Peeske. Ieder jaar werd het Montferlandtoernooi georganiseerd waardoor aardig wat financiële middelen binnengehaald werden. De financiële middelen gaven de mogelijkheid om behoorlijke investeringen te doen. Tevens draagt het er op dit moment aan bij dat we een stootje kunnen hebben. Er zijn gelden beschikbaar waardoor we wat extra’s kunnen doen en dat geeft een geruststellend gevoel, aldus Penningmeester Frank Roording.  ‘Sinds 2019 is het beleid dat we investeringen mogen doen, aldus Frank, echter tegenover iedere investering moeten inkomsten staan. Tot dusver houden we ons hier aan en dat gaat prima’, aldus Frank.

Tijdens het jubileumfeest werden Rene Roes, Eef Gepkens (nog steeds bestuurslid) onderscheiden als ‘Lid in de orde van het Samenspel’, alsook Marijke ten Have. Een onderscheiding voor een bijzondere prestatie. Bovenstaande geeft maar weer aan dat dit dik en dik verdient is.

Het bestuur bedankt dan ook niet alleen Rene Roes, maar ook Patrick Ketels, Joop Jansen (ex-bestuursleden) en Eef Gepkens en Veronique Berendsen (nog steeds bestuur) met deze mooie prestatie.

Namens het bestuur

R.K.S.V. ’t Peeske

 

 

4-10-2020

Oproep aan alle leden.

Mocht je lekker willen voetballen, buiten de reguliere trainingen en wedstrijden om, dan ben je natuurlijk van harte welkom op Sportpark de Kolkstede. De netten zijn nieuw en onze robotmaaiers zorgen voor prachtige velden. Dit willen we graag zo houden. Ook willen we Sportpark de Kolkstede toegankelijk houden.

Er zijn een aantal regels waarvan wij je vragen deze met elkaar bespreekbaar te maken en je eraan te houden.

  1. Alleen voetballen op OEFENHOEK (Veld 1, 2 en 3 zijn verboden buiten trainingen en wedstrijden om)
  2. Zorg ervoor dat altijd de NETTEN OMHOOG gedaan worden
  3. Ruim de rommel op in de daarvoor bestemde prullenbakken
  4. Rook niet.
  5. Muziek is alleen nog toegestaan in de Kleedkamers (m.u.v. muziek tijdens warmlopen Peeske 1)

De reden dat we dit vragen heeft te maken met het feit dat de robotmaaiers regelmatig de netten stuk maken. Zo ook weer de nieuwe netten waar we trots op zijn. Dit heeft geleidt tot enkele honderden euro’s schade zowel aan netten maar ook aan de robotmaaier. DUS HOU HIER ALSJEBLIEFT REKENING MEE. Daarmee houden we voor iedereen een mooi plekje om te sporten.

Kleine moeite, groot plezier

 

15-6-2020

Clubkaart R.K.S.V. ’t Peeske

Vrijwilligers ontvangen Clubkaart

Met ingang van het nieuwe seizoen 2020/2021 zullen alle vrijwilligers van R.K.S.V. ’t Peeske een Clubkaart ontvangen. Deze Clubkaart geeft hen de mogelijkheid om bestedingen te doen in de kantine. Het idee is simpel: doe je vrijwilligerswerk krijg je er ook iets voor terug. Afhankelijk van de ‘mate van inzet’ wordt de vrijwilliger ingedeeld in een categorie. De categorie bepaalt de hoogte van het ‘te besteedde besteden bedrag’ per jaar. Iedere vrijwilliger wordt dan ook lid. Uitgesloten van deze regeling zijn ouders die ‘vlaggen tijdens een jeugdwedstrijd’ of ‘rijden voor een jeugdwedstrijd’. Een uitgebreide uitleg volg in Augustus middels een apart schrijven. Tevens zal aan het begin van het nieuwe seizoen de ‘regeling Clubkaart’, indien de omstandigheden van het ‘nieuwe normaal’ het toelaten, in een bijeenkomst uitgelegd worden.

Met de introductie van de Clubkaart verdwijnt een ‘ongeschreven regel’ dat vrijwilligers geen lidmaatschap voor zichzelf hoeven te betalen. Of dat een ouder geen lidmaatschap hoeft te betalen voor één van zijn/haar kinderen. Met andere woorden: vanaf het seizoen 2020/2021 betaalt iedereen altijd ‘normaal’ zijn lidmaatschap.

 

Wil jij ook zo’n Clubkaart?

De Clubkaart is tevens bedoeld voor iedereen die R.K.S.V. ’t Peeske regelmatig bezoekt tijdens wedstrijden en trainingen. De Clubkaart geeft u de mogelijkheid om te betalen in de Kantine op Sportpark de Kolkstede. De Clubkaart kan dan ook opgewaardeerd worden zodat u nooit meer contact hoeft te betalen. Gemak dient ook u.

Wilt u op voorhand al zich inschrijven voor een Clubkaart stuurt u dan een mailtje naar financien@vvpeeske.nl en vraag de Clubkaart aan. Wij reserveren alvast een Clubkaart voor u.

Tevens zal aan het begin van het nieuwe seizoen de ‘regeling Clubkaart’, indien de omstandigheden van het ‘nieuwe normaal’ het toelaten, in een bijeenkomst uitgelegd worden.

 

Welke naam krijgt de Clubkaart R.K.S.V. ’t Peeske?

Bent u creatief? Heeft u een goede naam voor onze nieuwe Clubkaart. Stuur uw inzending met uw naam en de naam van de Clubkaart naar financien@vvpeeske.nl. Alle namen worden verzameld. Diegene die de ‘winnende’ nieuwe naam bedacht heeft ontvangt een ‘uitnodiging voor de Nieuwjaarsreceptie 2021 met gratis consumpties’ en een prachtige prijs die op deze Nieuwjaarsreceptie uitgereikt wordt.

 

Datum: 23-3-2020

Sportpark de Kolkstede op slot en activiteiten verder uitgesteld tot en met 6 april 2020.

Beste leden, vrijwilligers, ouders/verzorgers, sportvrienden,

In navolging van de berichtgeving en het advies van de KNVB gaat Sportpark de Kolkstede tot en met 6 april 2020 dicht. Zo adviseert de KNVB de verenigingen om de Sportparken op slot te doen. Het Sportcafé ‘Na de kopbal’ was al afgelast en alle activiteiten waren al stop gezet. Echter nu is per direct ook het sportpark verboden terrein voon iedereen. Er geldt een lokale noodverordening.

Accommodatiezaken
Alle sportaccommodaties en sportinrichtingen zijn gesloten voor publiek. Als groepen ondanks de sluiting alsnog gebruikmaken van de accommodatie van jouw vereniging moet de gemeente hierop handhaven. Bij overtreding van de maatregel kunnen zij een boete opleggen aan de overtreders op basis van de lokale noodverordening. Het is zinvol om – in overleg met de eigenaar van jouw sportaccommodatie – een bord op te hangen bij de toegangspoort met de mededeling dat het terrein is gesloten i.v.m. het coronavirus. Houd de komende tijd deze update en knvb.nl in de gaten voor verdere adviezen en informatie m.b.t. het beheer en onderhoud van sportaccommodaties.

We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en vragen begrip voor het besluit,

namens het voltallige bestuur,
R.K.S.V. ’t Peeske

Datum: 13-3-2020

Alle activiteiten op Sportpark de Kolkstede gaan niet door tot en met 31-3-2020 (i.v.m. Corona)

Beste leden, vrijwilligers, ouders/verzorgers, sportvrienden,

Na overleg met de KNVB, de persconferentie van 12-3-2020, overleg met de Stichting Sporthal en de publicatie van het advies van de KNVB op haar site, hebben we als bestuur van R.K.S.V. ’t Peeske besloten om per vrijdag 13-3-2020 12.00 uur alle activiteiten op sportpark de Kolkstede af te gelasten. De kantine zal de aankomende weken ook gesloten blijven en er zullen geen bijeenkomsten plaatsvinden op sportpark de Kolkstede.

Dit betekent ook dat het Sportcafé ‘Na de kopbal’ van 28 maart 2020 niet door gaat.
Mochten er tussentijds wijzigen optreden, zullen wij dit tijdig melden.

Bericht KNVB

Amateurvoetbal

Alle wedstrijden van veld- en zaalvoetbalverenigingen gaan tot en met 31maart niet door. Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB: “Wij adviseren alle amateurverenigingen om ook geen trainingen, oefenwedstrijden of andere grote bijeenkomsten te organiseren. We hopen op begrip voor dit lastige besluit en de medewerking van alle clubs om gezamenlijk de competities tot een goed einde te brengen. De komende periode gaan we nadenken over een goede oplossing voor ons amateurvoetbal.”

We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en vragen begrip voor het besluit,

namens het voltallige bestuur,
R.K.S.V. ’t Peeske