27-9-2021

Fase 2 (her)ontwikkeling Sportpark de Kolkstede bijna afgerond

Een tijdje geleden zijn we gestart met fase 2 van de (her)ontwikkeling van ons Sportpark. Niet alleen de Jeu de Boule banen zijn bijna klaar, maar ook het terras bij veld 2 is aangelegd, nadat veld 2 in zijn geheel een meter verlegd is. Een behoorlijke klus waarbij zowel onder de grond als boven de grond het een en ander aan werk verricht moest worden. Inmiddels zijn de borders beplant en is alles gestraat en het terras klaar voor gebruik, ook tijdens de jeugdwedstrijden op zaterdag. ‘Een detail is dat we natuurlijke schermen hebben geplaatst voor kleedkamer 1 en 2 zodat er geen inkijk meer is als dameselftallen zich aan het omkleden zijn’, aldus Kuul Gorseling. Desondanks moet er ook nog veel gebeuren aldus Eef Gepkens: ‘de afrastering moet nog gemaakt worden met de reclameborden bij veld 2 en rondom de draintalent moeten de borders nog geplaatst worden en beplant worden. Dan zal het redelijk klaar zijn’. Ondertussen zijn we gestart met een groot scherm te monteren zodat wedstrijd-, veld- en kleedkamer aanduiding op een nieuwe wijze gepresenteerd worden. Met daarbij natuurlijk de regels en richtlijnen en de sponsoren’, aldus Eef.

 

31-3-2021

Sport en Spel op Sportpark de Kolkstede. Kom jij ook Jeu de Boulen?

In de Algemene Ledenvergadering van januari 2021 is er al iets over gezegd. Een onderzoek naar een nieuwe koers op Sportpark de Kolkstede. Sport en Spel combineren voor jong en oud op ons mooie plekje aan de rand van Beek. Er vinden al gesprekken plaats. Zo heeft ook een delegatie van het bestuur van R.K.S.V. ’t Peeske gesproken met de stuurgroep van de Dorpsraad waarin plannen aanvullend blijken te zijn. Een mooie stap.

‘Vooralsnog zijn we in gesprek met partijen en vertellen we onze ideeën. We worden begeleid door de Gemeente Montferland en een projectleider van de KNVB’, aldus Pascal Verberkt. ‘Een mooie eerste verkennende stap’. Stap voor stap en niet overhaast. Eerst fase 2 afronden: het verder opknappen van Sportpark de Kolkstede. En dan op naar fase 3: de Kantine toegankelijk maken voor iedereen. We houden je graag op de hoogte.

Fase 2 is gestart.

Fase 2 is in de bestuursvergadering van begin Maart goedgekeurd waarmee de werkzaamheden rondom het gebouw van het Peeske verder door kunnen. De plannen zijn tevens voorgelegd aan de het bestuur van Stichting de Sporthal. Ook zij zijn enthousiast en financieren een gedeelte mee, waar we natuurlijk erg blij mee zijn, aldus Frank Roording. De aanleg van een terras bij veld 2 en het opnieuw bestraten rondom het gebouw kan dus verder. Tevens zal er bij de entree een jeu de boules baan komen waar zo wel jong als oud naar gelang lekker kunnen Jeu de boulen. In overleg met de Grasmeesters en Hoofd parkonderhoud Eef Gepkens is besloten veld 2 een meter op te schuiven richting veld 3.  Dat wordt dus duwen, aldus Kuul Gorseling, die binnen het bestuur verantwoordelijk is voor de portefeuille Uitstraling en Gemak op Sportpark De kolkstede. ‘Het zal een hele frisse en nieuwe uitstraling geven, mede ook omdat we het gebouw in zijn totaliteit gaan schilderen. De toegankelijkheid voor zowel jong als oud zal groter worden en we hopen hiermee dat jong en oud elkaar ontmoeten op ons mooie sportpark, aldus Kuul. Eef geeft aan dat het verleggen van Veld 2 een appeltje eitje is omdat hij in overleg met de Grasmeesters geconstateerd heeft dat er geen verdere consequenties zullen zijn voor zowel de Draintalent of andere zaken op veld 2.

Heb jij zin om te Jeu de boulen? Meld je dan nu vast aan via info@vvpeeske.nl.

 

15-6-2020

10% reductie contributie 2de half jaar seizoen 2019/2020 i.vm. COVID-19

De gevolgen voor R.K.S.V. ’t Peeske naar aanleiding van het uitbreken van het Coronavirus zijn behoorlijk groot. De amateurcompetitie werd niet meer hervat. Geen kampioenen, promovendi en degradanten. Ook worden de bekercompetities niet uitgespeeld. Het volgende seizoen begint (in principe) iedereen weer in dezelfde klasse als bij de start van dit seizoen. Op de website van de KNVB staat dit besluit verder uitgelegd.

Ook voor de activiteiten binnen de club heeft de crisis gevolgen. Zo ging het eerste ‘zelf georganiseerde’ toernooi (Annie Bolk Toernooi) niet door bij de jeugd en ook het Voetbalspektakel 2020 en Sportcafé ‘na de kopbal’ met Wim Kieft en Eddy van der Ley werden afgelast. Gelukkig konden we in de periode Mei 2020 wel de trainingen voor de jeugd en de senioren weer hervatten.

Contributiebetaling

Uiteraard heeft de huidige crisis ook financiële gevolgen voor onze vereniging. Kantine-inkomsten zijn voor ons een belangrijke bron van inkomsten. Deze inkomsten zijn er momenteel in het geheel niet. Al met al een zorgelijke situatie voor wat betreft de ontwikkeling van onze financiële positie. Gelukkig is R.K.S.V. ’t Peeske een gezonde vereniging. We hebben een ‘goede financiële positie’ maar desondanks is de huidige situatie een forse aanslag op ons financiële huishouden.

Onze vereniging is ook sterk afhankelijk van contributie-inkomsten. Zonder de contributie is de club niet levensvatbaar. Met de contributie worden onder meer de vaste lasten betaald.

10% eenmalige korting op contributie

Het bestuur heeft besloten in juni 2020 wel de tweede helft van de contributie voor het seizoen 2019-2020 te innen. Tevens wordt 10% reductie voor alle contributies éénmalig in mindering gebracht (alleen op de contributie, niet op kledinggeld en inschrijfgeld) omdat wij ook uw situatie begrijpen. 10% lijkt weinig echter het betreft toch enkele duizenden euro’s die de vereniging mis loopt. Wij hopen op uw begrip. Wij snappen dat er ook leden zijn die in financiële zin getroffen worden door de coronacrisis en willen daarom maatwerk leveren voor onze leden die moeite hebben met de contributiebetaling. Hiervoor kan contact worden opgenomen via de mail met Frank Roording, penningmeester op f.roording@vvpeeske.nl. Samen gaan we dan op zoek naar een passende oplossing.

Contributie seizoen 2020/2021

R.K.S.V. ’t Peeske zal met ingang van het nieuwe seizoen de contributie per half jaar VOORAF gaan innen. Dit betekend dat de contributie voor het 1ste half jaar (1ste termijn) seizoen 2020/2021 afgeschreven wordt in September 2020 en de 2de termijn in Januari 2021.

(Tussentijdse) opzegging

Per direct (seizoen 2020/2021) voert R.K.S.V. ’t Peeske in dat er slechts jaarlijks opgezegd kan worden. De opzegging moet uiterlijk voor 31 mei in het betreffende jaar ontvangen zijn via de website ‘www.vvpeeske.nl/afmelden’. Mondelinge opzeggingen zijn niet rechtsgeldig. Tussentijdse opzegging is niet meer mogelijk met ingang van het nieuwe seizoen. Dit betekent dat u te allen tijde een jaarlijkse contributie betaalt. Slechts kan worden afgeweken van deze richtlijn indien een speler langdurig geblesseerd is en in overleg met de Penningmeester een andere afspraak maakt. De richtlijn bestond al, dat u slechts op kunt zeggen voor 31 mei in het in het betreffende jaar. Dit in verband met de indeling voor het daaropvolgende seizoen. Deze richtlijn blijft gehandhaafd.

Tussentijdse overschrijvingen worden niet meer toegekend. In het verleden is gebleken dat dit vaak leidt tot onbalans in de elftallen waardoor elftallen geconfronteerd worden met problemen. Per direct (nieuwe seizoen 2020/2021) kan er niet meer tussentijds overgestapt worden naar een andere verenging.

27-3-2020

Jubilarissen R.K.S.V. ’t Peeske in het zonnetje gezet!

Tijdens de nieuwsjaarsreceptie van 5 januari 2020 werden jubilarissen verrast met een woord van dank en ontvingen zij een speldje.

50 jaar

  • Henk Jansen
  • Erik Hermsen
  • Theo Jansen
  • Joop Jansen
  • Jos van Aalst
  • Sjaak Nas

 

60 jaar

  •  Bennie Ambting

 

 

 

 

70 jaar

  •  Alex Neijenhuis